Friday, April 15, 2011

Uchu ambu Rekaya Dana Bayang udah angkat ngelaban Jabu ngamatka jako pesan Indu Dara Insin Temaga kelia menya.

MIMPI REKAYA PEMANCHA DANA BAYANG NEMUAI INDU DARA INSIN TEMAGA

Nyau ke lama sida ke udah dia, ia pan nyau ga besai. Nyau kira umur semilan taun, sida bumai di Tengalun endur kebun sida Nanang Sanggat ke diatu ari ulu rumah sida. Sida bemalam di umai lebuh maia nebas. Senang seduai Isik mai Dana enggau seduai ke umai, seduainya laban ke tuai, endang orang udah bebini beranak. Ia pan enggau seduai ga ke umai, sida tiga pan gawa meh di umai, nyau kelama sida tiga ka udah dia.

Bisi pagi siti seduai ke tuainya tadi nurun ga gawa, Dana lalu apin dani. “Lapa Dom tu lalu enda angkat?” pia ku Isik bejaku enggau Senang. “Nyangka nya lelak meh ia,” pia ku seduai menyadi ke tuai. “Awak ke tinduk, nadai ia kala bakanya. Mupuk meh tua,” pia ku seduai. Seduai ia pan mansang ga nebas. Nyau ngetu ngansah seduai pulai ga ke langkau, meda Dana endang agi tinduk, tak diteju ke seduai meda ia lalu enda dani. “Nadai ia kala bakanya, nyangka nya bisi mimpi indah,” pia ku Senang seduai Isik. Seduai pan mupuk ga baru gawa.

Nyau maia ke ngetu tengah ari, pulai meh ga seduai ke langkau. Datai di langkau, meda ia endang udah dani. Seduai nanya ke nama kebuah ia bengat tinduk ngelama nya. Saut ia madah kediri bisi mimpi. Seduai pan ngetu ga nanya ia. Nyau kelama sida ti nebas umai sida tiga udah di tanya seduai baru ga ia.

Dia ia nusui mimpi ia, sepengelama ia tinduk nya tadi asai ke tiga malam ia diau di menua orang. Ia asai ti ke langit, datai din betemu enggau Dara Insin Temaga, lalu tinduk begulai enggau ia. Laban ia ke agi mit gaga bendar Dara Insin Temaga ke ia, gaga meda anak ia baru datai. “Nya, uji nuan nesa panau ba dada aku,” pia ku ia nganu Dana. Ia pan lalu nesa panau Dara Insin Temaga ari kiba ke kanan. Tesa-tesa ia, ia pan nyemerai ke kanan. Lalu di tanya ia ga, “Berapa semua ia ditu,” ku Dara Insin Temaga. “Baru ke lapan,” ku saut Dana, “Alai nuan lalu nanya aku ga, aku nyau enda ingat agi.” “Uji tesa baru,” pia ku indunya enggau ia. Baka nya tadi ga ia, nyemerai dada ia di tanya indu nya ga Dana, “Nuan ke bendar nanya aku, nya alai aku ka bendar ga enda ingat,” ku Dana.

“Nya alai Dana, bisi Ribai datai ari tasik besai linggang gumbang ila. Anang ngelaban orang nya nuan Dana, nyentuk ke lapan turunan nuan ila. Anang ngelaban orangnya nuan, laban orangnya tau nyaup kita, tau mai pemansang ke kaban kita, tau ngasuh kita tampak rita tampak nama,” pia ku indunya nganu ia. “Nya alai enti nuan ngayau nyerang menua, anang nyemberai ke tebing kanan nuan, laban nuan enda tetesa ke panau aku terus abis dada aku ke kanan. Nyadi semua enti ari kiba endurnya Dana, nyamai nuan ngelaban, nadai munsuh tetan ke nuan enti nuan nyerang sida,” pia ku jaku Indu Dara Insin Temaga enggau Dana.

Senang seduai Isik pan ngenung ga ninga mimpi ia, dipelalai ke sida tiga menyadi, laban Dana ke agi mit. Nya alai seduai ia enda ngasuh Dana nusui mimpi ia suh orang bukai lebuh ia agi mit kelia.


Tu gaya tusut Stanny Embat Laja:

1) Rekaya Pemancha Dana Bayang X Mengan Tuai = Tiong "Anak Umbong Anak Sulong"
2) Tiong x Attat = Jalu
3) Jalu x Ingka = Sulah
4) Sulah x Atin = Gurang
5) Gurang x Nil = Unit
6) Unit x Laja = Stanny Embat Pharoh
7) Stanny Embat Pharoh

2 comments:

Anonymous said...

Gurang x Nil- Laja, apai Embat.

Unit ialah indai Embat. Unit ialah anak Chundang seduai Rabai.

x Umang Nawi

Anonymous said...

ANAK ORANG TAU KAYAU TAU SERANG ENDA TALAH KE ANAK PETURUN ULUN...UJI BARU ILA, ANANG MANTUL.